FIIRA QAAS EH: Hattii ka koothaasa af Maay, atheegatha kaalmatha afka, bilaash eh, yaa la kin helee. Han weer 211 (TTY: 1-603-634-3388)