TAHADHARI: Ikiwa unaongea Kiswahili, huduma za usaidizi wa lugha ya Kiswahili, zinapatikana kwako bila malipo. Piga simu 211 (TTY: 1-603-634-3388)